Ing wayah riyaya suguhane jajan koyo​

Pertanyaan:

Ing wayah riyaya suguhane jajan koyo​

Jawaban:

Jawaban:

Jenang, madumongso, nastar lan liya-liyane

Mugi-mugi leres nggih

Mata Pelajaran : B. Daerah
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas